AksanTer

Aksan Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri

NORM, STANDART

Belli başlı normlar, belli başlı standartlar.

Avrupa normları, Avrupa standartları. Dünya normları, Dünya standartları.

AFNOR: Orijinal adı: Association Française de Normalisation.

Fransa Standart Komitesi. Alman DIN Standardının karşılığı.

 

ANSI: Orijinal adı: American National Standards Institute.
ABD Ulusal serbest standart komitesi. ISO ile yakından bağlantısı vardır. DBMS (Database Management System), dijital transfer formatı ve ağ yapısı, şebeke protokolleri için standartlar üretmektedir.

www.ansi.org.

 

BSI: Orijinal adı: British Standard Institute.

İngiliz Standart Enstitüsü.

www.bsi.org.uk

 

CCITT: Orijinal adı: Comité Consultatif International de Télégraphique et Téléphonique.

1932 de kurulmuştur. 28 Şubat 1993 tarihine kadar, genelde ulusal PTT’leri kontrol eden ITU’nun bir alt organizasyonu olarak faaliyetini yürütmekteydi. Sonra UTIT ile telafi edildi. Posta, telgraf, telefon (PTT) ve data (veri) komünikasyonu için teknik tavsiyelerde bulunuyordu.

CEN: Orijinal adı: Comité Européen de Normalisation (Frz.) / Europäische Komitee für Normung (Alm.)

Brüksel’de yerleşik Avrupa düzeyinde bir standart komitesi. AB ve EFTA ülkeleri standart organizasyonlarını birleştirmektedir, diğer ülkeler kısmen ortak üyedir. Kuralları genelde ISO’ya yöneliktir.

http://www.cen.eu/cenorm/index.htm

 

CENELEC: Orijinal adları: European Commitee for Electrotechnical Standardization (İng) / Comité Européen de Normalisation Electrotechnigue (Frz.) / Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung (Alm.)

www.cenelec.org

 

CEPT: Orijinal adı: Conférence européen des administrations des postes et des télécommunications.

Kurumlar ve Enstitüler için. PTT ve Telekomünikasyon Avrupa Komitesi. Bilhassa video text sunum alanında önemli rolü vardır.

 

CIE: Orijinal adı: Commission International de l'Eclairage.

Bilgisayar Grafiği alanındaki Standartlar.

 

CODASYL: Orijinal adı: Conference on Database and Systems Languages. Kurumlar, Enstitüler için. 70’li yıllarda DBMS (Database Management System) normları üretmekteydi, 60’lı yıllarda COBOL (COmmon Business Oriented Language) geliştirenlerden. Kuruluşu ABD Savunma Bakanlığına dayanmaktadır ve çeşitli üreticileri bir tek program standardına yöneltmeyi amaçlamaktadır. 

 

DIN: Orijinal adı: Deutsches Institut für Normung.

Alman Genel Norm Komitesi, ayrıca ISO üyesi. 1917 yılında “Makine Tekniği için Genel Norm Komitesi” adı altında kurulmuştur. Resmi bir kuruluş olmayıp DIN normları için çalışanların hepsi serbest fahri üyelerdir. DIN’in aşağı yukarı 4300 iş komitesi ve burada serbest çalışan 34 bin fahri üyesi vardır. Normlar her 5 yılda bir şartlara göre güncelleştirilir. CEN normları genelde DIN köklüdür.

www.normung.din.de

 

DP: Orijinal adı: Draft Proposal.

Genel enformasyon ve elektronik sistemler için standartlar.

 

ECMA: Orijinal adı: European Computer Manufacturers Association.

Genel enformatik alanında normlar. Birçok bilgisayar standardını tarif eden bir Avrupa bilgisayar üreticileri birliğidir.

www.ecma.ch

 

EN: Orijinal adı: European Norm.

Sıkı kuralları olan bir Avrupa Normu.

 

ENV: Orijinal adı: Europäische Vornorm (Alm.) / European Prestandard (İng.)

CEN tarafından Avrupa için çıkartılan “Ön Standart”.

 

ETSI: Orijinal adı: European Telecom Standards (Avrupa Telekom Standartları). www.etsi.org

 

IEC: Orijinal adı: Internationale Elektrotechnische Kommission (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) / International Standards and conformity assessment for government, business and society for all electrical, electronic and related technologies.

www.iec.ch

 

IEEE: Orijinal adı: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

Tekniker ve mühendislerin kurduğu uluslararası bir ABD norm komitesi, kurumlar ve enstitüler için elektronik sistem normları.

 

IPO: Initial Public Offering (İng) = Neuemission (Alm.)

Yatırımcıları Korunma Birliğinin kalite kriterleri.

www.ipo.norm.de

 

ISO: Orijinal adı: International Organization for Standardization.

Dünya çapında yaygın, 1947 de kurulmuş, çoğu ulusal normları teşkil eden bir ana norm organizasyonu. 118 ulusal normları bağlamaktadır.

Üyeleri (örnek olarak):

ANSI

BSI

DIN

SNV

AFNOR

NNI

JISC

 

ITU: Orijinal adı: International Telecommunication Union.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği.

www.itu.int

 

JISC: (Japanese Industrial Standards Committee)

Japonya Endüstri Standartları Komitesi.

www.hike.te.chiba-u.ac.jp/ikeda/JIS

 

NABau: Orijinal adı: Normenausschuss für Bauwesen (Yapı/İnşaat Norm Komitesi).

İnşaat tekniğine yönelik bir Alman norm komitesi.

 

NNI: Orijinal adı: Nederlands Normallisatie-Instituut.

Hollanda Standart Enstitüsü.

www.nni.nl

 

NTF: Orijinal adı: National Transfer Format.

İngiltere ulusal transfer formatı. 

 

OGC: Orijinal adı: Open Geospatial Consortium.

1994 de Open GIS Consortium adıyla kurulmuş olup 2004 de şimdiki adını almıştır. Hizmet sektöründen, üniversitelerden vs. aşağı yukarı 130 üyesi vardır. Başlıca ödevi; bir teknolojinin tanımlanması.

 

http://www.opengeospatial.org

 

OSCI: Orijinal adı: Online Services Computer Interface.

Alman yerel ekonomisi için protokol standardı. Özel ve resmi hizmet sektörlerinin internet üzerinden müşterileri ile yasal olarak tanınacak şekilde elektronik imzalı ve şifreli doküman transferi.

 

ÖN: Orijinal adı: Österreichisches Normungsinstitut.

Avusturya Norm Komitesi.

 

ÖNORM: Orijinal adı: Österreichische Norm.

Avusturya ulusal normları. Alman DIN ve İsviçre SNV normlarının karşılığı, Avusturya versiyonu.

www.on-norm.at

 

SDTS: Orijinal adı: Spatial Data Transfer Standard.

DCDSTF [Digital Cartographic Data Standards Task Forceunter, (geo enformasyon sistemleri alanında bir Kuzey Amerika Standart Organizasyonu)] tarafından yönetilen, ABD yönetim organlarının ve akademik kuruluşlarının katkısıyla ortaya çıkmış veri standartları.

 

SI Birimleri  / SI Units (İng.) / SI-Einheiten (Alm.):

Kısa adı “SI” olan  “Système Internationale d'Unités”, 11. Genel Kurul tarafından ölçü ve ağırlıklar üzerine 1960 yılında belirlenmiştir.

Örnek birimler;
- m (metre) uzunluk ölçüsü olarak
- kg (kilogram) ağırlık ölçüsü olarak
- s (saniye) zaman ölçüsü olarak
- A (amper) elektrik akımı kuvveti olarak
- K (Kelvin) termodinamik ısı olarak
- cd (Candela) ışık kuvveti olarak.

 

SI birimlerinden iltihak birimleri, yani birbirlerine bağlı birimler türer; faktör 1 ile oluşturulan orantılı diğer SI ana temelli birimler.  

SNV: Orijinal adı: Schweizerische Normenvereinigung (İsviçre Norm Birliği).

İsviçre Ulusal Standart Komitesi. Alman DIN normlarının karşılığı. İsviçre’de yaygın haldeki diğer normlar SN 612020, GEOBAU, AutoCAD-DXF-Norm, INTERLIS (SN 612030).

 

SDTS: Orijinal adı: Spatial Data Transfer Standard.

ABD’de karşılıklı veri formatlarında standartlar üretmek için. (US Federal Information Processing Standard FIPS 173).

 

SGML: Orijinal adı: Standardized General Markup Language.

İnternet sistemleri için, SDTS benzeri uluslararası standart.

 

TC: Orijinal adı: Technical Committee.

CEN ve ISO standart alanındaki çalışma gurubu.

 

VDI-Richtlinien (Alman Mühendisler Birliği Kuralları): İngilizce adı: VDI-Guidelines.

Alman Mühendisler Birliği tarafından yayımlanan norm karakterlerini belirtir yönetmelik, talimatname.

 

VHS 1040/1041 

Formal (biçimlendirilmiş) standartların Finlandiya şartlarına uyarlanmış Finlandiya standartları.

 

(Kaynak: Almanya Rostock Üniversitesi Geoenformatik Servisi.  www.geoinformatik.uni-rostock.de/themen.asp )

Standart, tercüme, çeviriNorm, tercüme, çeviri
Tercüme ve çeviride: www.aksanter.com