İyi, düzgün bir çeviri ile iş bereketi

Aksan Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri

Faydalı bilgiler

Dış Ticarette faydalı bilgiler:

Serbest Ticari Temsilcilik, 86/653 EWG, CISG

AksanTer

Ticari Temsilci

1) Ticari Temsilcilik nedir?                                                        

 

Basit bir tabirle; bir kuruluşun, şirketin, firmanın (tüzel veya özel kişinin) ürettiği ve/veya sürümünü yaptığı malların veya hizmetlerin başka bir tüzel veya özel kişi tarafından belirli bir bölge veya ülkede sürümünün, tanıtımının yapılmasıdır. “Acentelik” ve “Ticari Mümessillik” diye de adlandırılabilir.

 

Ticari Temsilcilik ülkemizde Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir (Acentelik).  Ticari Temsilci tüzel bir kişi olabileceği gibi özel (tüzel olmayan) kişi de olabilir.

 

Ticari Temsilciler temsilciliğini yaptığı şirket veya kişi tarafından maaşlı olarak (özel kişi) çalışabildiği gibi, genelde serbest olarak provizyon (komisyon) üzerine çalışırlar (Serbest Ticari Temsilcilik), bunun karşılığı ise malın özelliğine göre (sürüm/paha) net satış fiyatının % 2 ilâ % 20 si arasında değişebilir, ki genelde AB ülkelerinde % 5 normal bir orandır ve ayrıca Ticari Temsilcinin bir denkleşme hakkı da vardır. Serbest Ticari Temsilciler özel veya tüzel kişi olabilir.

 

2) Serbest Ticari Temsilciliğini düzenleyen uluslararası bir yasa var mıdır?

 

86/653/EWG:

AB ülkelerinde belirleyici olarak; üye ülkelerin “Serbest Ticari Temsilciler” ile ilgili yasalarının düzenlenmesine yönelik Avrupa Birliği Parlamentosunun talimatları vardır (86/653/EWG). Bu talimatnamede, “Serbest Ticari Temsilci” ile “Temsil Edilen”in hak ve menfaatleri belirtilmiştir. 1986 tarihli 653 sayılı bu talimatname 86/653/EWG diye adlandırılmaktadır [EWG = Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (Almanca) = Avrupa Ekonomik Topluluğu]. Üye ülkelerde yapılacak bu tür sözleşmelerin (Serbest Ticari Temsilcilik Sözleşmeleri) bu talimatnameye uygun olması önerilir.

 

3) CISG nedir?

 

Kısa adı “Birleşmiş Milletler Satış Hakları” olan, ayrıca “Viyana Satış Hakları” diye de adlandırılabilen 100 maddelik 11 Nisan 1980 tarihli CISG’nin açılımı şudur: “Convention on Contracts for the International Sale of Goods” (Uluslararası mal satış ve sözleşmeleri üzerine Birleşmiş Milletler Antlaşması). Bu antlaşma, satıcı ile alıcının uyması gereken kuralları içermekte olup tüketicileri kapsamamaktadır ve Türkiye bu antlaşmada yer almamıştır.

 

CISG hakkında kısa bilgiler:

 

Kısa adı: BM Satış Hakları

Kısaltılışı: CISG

Tam adı: Convention on Contracts for the International Sale of Goods.(Uluslararası mal satış ve sözleşmeleri üzerine Birleşmiş Milletler Antlaşması.)

Tipi: Devletler Hukuku Sözleşmesi

Yasal dayanaklar: Devletler Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, Borçlar Hukuku

Kapsama alanı: Üye devletler

Üye devlet sayısı:    67

 

 

Dört bölümden oluşan 100 maddelik bu antlaşma aşağıdakileri kapsamaktadır:

 

1. BÖLÜM: Tatbik alanı ve genel kurallar.

2. BÖLÜM: Sözleşmelerin yapılış şekli.

3. BÖLÜM: Mal satışı. Bu bölümde satıcı ve alıcının yükümlülükleri ile sözleşme

ihlalinin sonuçları belirtilmiştir.

4. BÖLÜM: Son kurallar.

CISG’ ye üye devletler:

ABD

Almanya

Arjantin

Avustralya

Avusturya

Belarus

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Burundi

Çek Cumhuriyeti

Çin

Danimarka

Ekvador

Estonya

Finlandiya

Fransa

 

Gabon

Georgia

Gine

G. Kıbrıs Rum Kesimi

Hollanda

Honduras

Irak

İtalya

İspanya

İsrail

İsveç

İsviçre

İzlanda

Kanada

Kırgızistan

Kolombiya

Kore Cumhuriyeti

 

Kroatia

Küba

Latvia

Lesotho

Liberya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Meksika

Mısır

Moğolistan

Moldova

Moritanya

Norveç

Özbekistan

Paraguay

Peru

 

Polonya

Romanya

Rusya Federasyonu

Singapur

Slovakya

St. Vincent ve Grenadines

Suriye

Şili

Uganda

Ukrayna

Uruguay

Yeni Zelanda

Yugoslavya

Yunanistan

 Zambiya