apostil nasıl temin edilirÇeviri İşlerinizde AksanTer Translation

AksanTer

Aksan Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri

                    Apostil

 

AksanTer, Apostil hakkında bilgiler

İçeriği:

 

1) Apostil nedir, nasıl tedarik edilir?

2) Apostil nasıl düzenlenir?

             - Örnek apostil formu,

             - Doldurulmuş apostil örneği.

3) Apostil uygulanacak belgeler

4) Bir belgenin, katılımcı ülkeler haricindeki başka bir ülkede tanınması.

5) Sorular ve cevaplar.

 

TASDİK ŞERHİ

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

 

1. Ülke

    iş bu resmi belge:

 

2. ………………….. ….tarafından imzalanmıştır.

 

3. İmzalayanın sıfatı ……………………….. dır.

 

4. ………………….. nın mühür/damgasını taşımaktadır.

 

                                    TASDİK

 

5. ……………………………‘da          6. ……………… günü

 

7. …………………………………….. tarafından

 

8. No ……………………ile tasdik edilmiştir.

 

9. Mühür/Damga                                      10.  İmza

 

     ……………….                                    …………………

TASDİK ŞERHİ

(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

 

1. Ülke   TÜRKİYE CUMHURİYETİ

    iş bu resmi belge:

 

2. Canan ERCAN          tarafından imzalanmıştır.

 

3. İmzalayanın sıfatı   Nüfus Dairesi Müdür Yardımcısı dır.

 

4.  Avcılar İlçe Nüfus Dairesi nın mühür/damgasını taşımaktadır.

 

                                            TASDİK

 

5.  Avcılar ‘da                              6.   15.08.2006 günü

 

7.  Avcılar Kaymakamı  (veya; Kaymakam Vekili) tarafından

 

8.  No    05/0019             ile tasdik edilmiştir.

 

9.  Mühür/Damga                                   10.  İmza

                                                                     

(Kaymakamlık Mührü)                        (Kaymakamın veya vekilinin

                                                                      adı, soyadı, imzası)

                                                          

Hazırlayan: Turgay Bozkurt (Yeminli Almanca Çevirmen/Tercüman).

 

APOSTİL

 

SORULAR ve CEVAPLAR

 

 

1) Apostil nedir, nasıl tedarik edilir?

 

Apostil, 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilerek tanınmasına olanak sağlayan bir onaydır (örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin Almanya’da tanınması).

 

Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (belge hangi ülkede düzenlendiyse apostil o ülkede yaptırılır).

 

Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler (sözleşme madde: 6).

 

Türkiye’de apostil düzenleyen makamlar:

Valilik (illerde), kaymakamlık (ilçelerde), ayrıca adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları (örneğin; Bakırköy ilçesi dahilinde düzenlenen bir belge için Bakırköy Kaymakamlığı veya adli belgeler için Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı). Adli belgelerde, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

 

Apostil onayı ücretli midir?

Apostil onayı ücretsizdir.

 

 

ÖRNEK BELGELER:

ÖSYM belgesi:

 

Türkiye’de üniversite sınavlarına giren bir öğrenci, yurt dışında başka bir üniversiteye müracaat eder ve bu üniversite kendisinden Türkiye’de nereleri kazandığına dair bir ÖSYM belgesi ve lise diploması ister.

Bu öğrencinin yapması gereken:

Tercüme Bürosu: ÖSYM belgesi ile lise diplomasının orijinalini alarak yeminli bir tercüme bürosuna veya yeminli bir tercümana gidip, belgeyi ibraz edeceği ülkenin lisanına çevirisini yaptırır.

Noter: Bu çeviri, tercüme bürosunun veya tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylattırılır.

Valilik/Kaymakamlık: Noterde onaylanan bu tercüme illerde valiliğe, ilçelerde kaymakamlığa (noterin bulunduğu il ve ilçedeki) götürülerek tasdik ettirilir (apostil). Artık bu belge taraftar diğer bir ülkede ibraz edilebilir.

Ticari evraklar:

Türkiye’de bir şirket, başka bir ülkede şube veya temsilcilik açmak ister. Bu ülke ise şirketten ana sözleşmeyi, kuruluş sözleşmesini ister.

 

Şirketin yapması gereken:

 

Tercüme Bürosu: Şirket, ana sözleşmesinin onaylı bir suretini (veya resmi gazetede yayınlananı) yeminli tercüme bürosuna veya yeminli bir tercümana giderek ibraz edilecek ülkenin lisanına çevirisini yaptırır.

Noter: Bu çeviri, tercüme bürosunun veya tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylattırılır.

Valilik/Kaymakamlık: Noterde onaylanan bu tercüme illerde Valiliğe, ilçelerde Kaymakamlığa götürülerek tasdik ettirilir (apostil). Artık bu belge taraftar diğer bir ülkede ibraz edilebilir.

 

2) Apostil nasıl düzenlenir?

 

Apostil formu, en az 9 cm. en ve genişlikte kare şeklinde olmalıdır. Düzenlendiği ülkenin lisanı ile veya bu lisanla birlikte Fransızca veya İngilizce olarak da hazırlanabilir. Fakat başlıkta Fransızca olarak “APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)” ibaresinin bulunması şarttır (sözleşme madde: 4).

Örnek apostil formu:

(Doldurulmamış apostil formu)

Doldurulmuş apostil örneği:

(Örnek olarak; Avcılar Nüfus Müdürlüğünden alınmış bir belge için, Avcılar Kaymakamlığının düzenlediği bir apostil):

Nadir de olsa bazı ülkelerdeki yetkili mercilerin bir kısmı yukarıda hazırlanan apostilin içeriğinin çevirisini isteyebilir. Bu takdirde yukarıdaki apostilin, Türkiye’de veya o ülkedeki herhangi bir yeminli tercüme bürosu tarafından çevirisi yapılır.

 

3) Apostil uygulanacak belgeler

 

Sözleşme madde: 1 *)

 

Bu sözleşme, sözleşme taraftarı bir ülkenin milli toprakları dahilinde  düzenlenmiş ve sözleşme taraftarı diğer bir ülkenin milli toprakları dahilinde sunulması öngörülen kamu belgelerine yöneliktir.

 

Bu sözleşme kapsamında kamu belgeleri olarak geçerli olanlar:

 

a) Cumhuriyet savcılıkları, mahkeme kâtipleri**) veya diğer mahkeme vesika memurları**), mahkeme icra daireleri dahil olmak üzere yargı mercileri veya mensubu memurlar tarafından düzenlenen belgeler, vesikalar;

 

b) İdari mercilerin belgeleri, vesikaları;

 

c) Noterlik belgeleri;

 

d) Şahsi vesikalar üzerine düzenlenmiş,  belirli bir zamanın ve imza onayının tespitine yönelik tescil ibareleri, kayıtlar, vizeler gibi resmi belgeler.

 

Bu sözleşme aşağıdaki belgeler için tatbik edilmez:

 

a) Diplomatik ve konsolosluk belgeleri;

 

b) Direkt olarak ticaret trafiği veya gümrük muameleleri ile ilgili idari mercilerin belgeleri.

 

*) Almanca metninden tercüme edilmiştir.

**) Örneğin; ülkemizde mahkeme kalemleri, yazı işleri müdürlüğü.

 

4) Bir belgenin, taraf (katılımcı) ülkeler haricindeki başka bir ülkede tanınması:

(3. sayfa m.6’da sıralanan “Üye ve Taraf Ülkeler” harici)

 

SORU: Lahey Sözleşmesini imzalamayan bir ülkeye (örneğin; şu an henüz apostil taraftarı ülke olmayan Özbekistan’a) belgelerimi götüreceğim veya göndereceğim. Bu halde ne yapmalıyım?

CEVAP: Özbekistan “apostil” taraftarı bir ülke değildir (26 Ağustos 2009 tarihindeki duruma göre). Bu durumda elinizdeki belgenin gideceğiniz veya göndereceğiniz ülkede tanınabilmesi için;

 

Tercüme Bürosu: Belgelerin orijinalleri yeminli bir tercüme bürosuna götürülüp o ülkenin lisanına çevirisi yapılır.

Noter: Bu çeviri, yeminli tercüme bürosunun veya tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterlikte onaylattırılır.

Valilik: Noterde onaylanan bu tercüme, noterin bulunduğu ilin valiliğine götürülerek tasdik ettirilir.

Başkonsolosluk/Konsolosluk: Vali onayından sonra bu belge ilgili ülkenin (bu durumda henüz apostil taraftarı olmayan Özbekistan), bulunduğunuz vilayetteki veya size en yakın başkonsolosluğuna veya konsolosluğuna götürülerek onaylatılır.

 

Apostildeki amaç; apostil taraftarı ülkeler arasında artık bu konsolosluk onayına gereksinim duyulmamasıdır.

 

5) Sorular ve Cevaplar >>>

AksanTer Tercüme Çeviri